Subsidie Klimaatadaptatie


Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Onderzoek naar de haalbaarheid van een startend of bestaand lokaal initiatief voor een klimaatadaptief project, of;
  2. Procesondersteuning om te komen tot een klimaatadaptief project of businesscase.
  3. Fysieke maatregelen ter uitvoering van een klimaatadaptief project of businesscase.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteit a óf b óf c maar niet voor a en b tegelijk. Subsidie voor de activiteiten a en c óf de activiteiten b en c kan wel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open, Nieuw

Er is geen budget, u kunt nog niet aanvragen.

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.