Subsidie Klimaatadaptatie


Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • A. Onderzoek naar de haalbaarheid van een startend of bestaand lokaal initiatief voor een klimaatadaptief project, of;
  • B. Procesondersteuning om te komen tot een klimaatadaptief project of businesscase.
  • C. Fysieke maatregelen ter uitvoering van een klimaatadaptief project of businesscase.

Let op: u kunt subsidie aanvragen voor activiteit A óf B óf C, maar niet voor A en B tegelijk. Subsidie voor de activiteiten A en C óf de activiteiten B en C kan wel.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het budget ruim bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.