Subsidie Flexibele huisvesting


Voor wie

Overijsselse gemeenten of woningcorporaties met een fysieke vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.

Onder spoedzoekers verstaan wij: personen die meer dan gemiddelde urgentie ervaren om te verhuizen. Voorbeelden: beëindiging van een relatie, zelfstandig wonen, gezondheid, arbeidsmigranten of statushouders.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke woningen (locatie onafhankelijk) voor spoedzoekers, voor de periode van minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar.
  2. Voor het opstellen van een businesscase flexibele huisvesting.

Onder businesscase flexibele huisvesting verstaan wij: een plan van aanpak, met een haalbaarheidsonderzoek, voor de bouw van of verbouw of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers voor de periode van één en maximaal 15 jaar en waarbij de gevraagde maximale huurprijs per woning niet meer bedraagt dan de actuele aftoppingsgrens.

Informatie over de subsidie