Subsidie Flexibele huisvesting


Voor wie

Overijsselse gemeenten of woningcorporaties.

Wat

Subsidie voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.

Onder spoedzoekers verstaan wij: personen die meer dan gemiddelde haast hebben om te verhuizen. Voorbeelden: beëindiging van een relatie, zelfstandig wonen, gezondheid, het zijn van arbeidsmigrant of statushouder.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

A: het realiseren van woningen voor spoedzoekers. Door:

  1. de bouw van nieuwe woningen;
  2. bouwkundige aanpassingen aan bestaande woningen, of;
  3. het veranderen van bestaande gebouwen zonder woonfunctie naar woningen, ook wel transformatie genoemd

B: Voor opstellen van een projectplan, inclusief een haalbaarheidsonderzoek, voor het realiseren van woningen voor spoedzoekers.

Informatie over de subsidie