Subsidie Flexibele huisvesting


Voor wie

Voor rechtspersonen met een fysieke vestiging in Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers, voor de periode van minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar.
  2. Voor het opstellen van een businesscase flexibele huisvesting.

Spoedzoekers

Personen die meer dan gemiddelde urgentie ervaren om te verhuizen. Het kan gaan om redenen als beëindiging van de relatie, zelfstandig wonen, gezondheid of het zijn van arbeidsmigranten of statushouders.

Businesscase flexibele huisvesting

Een plan voor de bouw van of verbouw of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers voor de periode van één en maximaal 15 jaar en waarbij de gevraagde maximale huurprijs per woning niet meer bedraagt dan de actuele aftoppingsgrens.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Deze regeling is gewijzigd per 7 juli 2020!

Lees daarom de tekst goed door.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de onderstaande beleidsmedewerker Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Sander van der Wal
Telefoon: 06 48 41 20 67
E-mail: s.vd.wal@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?