Subsidie Flexibele huisvesting


Voor wie

Voor rechtspersonen met een fysieke vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.

Onder spoedzoekers verstaan wij: personen die meer dan gemiddelde urgentie ervaren om te verhuizen. Voorbeelden: beëindiging van een relatie, zelfstandig wonen, gezondheid, arbeidsmigranten of statushouders.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers, voor de periode van minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar.
  2. Voor het opstellen van een business case flexibele huisvesting.

Onder business case flexibele huisvesting verstaan wij: een plan voor de bouw van of verbouw of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers. Het moet gaan om een periode van minimaal één en maximaal 15 jaar. En de gevraagde maximale huurprijs per woning is niet meer dan de actuele aftoppingsgrens.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt op dit moment niet aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de onderstaande beleidsmedewerker Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Sander van der Wal
Telefoon: 06 48 41 20 67
E-mail: s.vd.wal@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.