Subsidie Flexibele huisvesting


Voor wie

Overijsselse gemeenten en Overijsselse woningcorporaties.

Waarvoor

Subsidie voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers, voor de periode van minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar.

Spoedzoekers

Personen die meer dan gemiddelde urgentie ervaren om te verhuizen. Het kan gaan om redenen als beëindiging van de relatie, zelfstandig wonen, gezondheid of het zijn van arbeidsmigranten of statushouders.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: deze regeling is per 1 oktober 2019 volledig gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Jeroen Schuurman
Telefoon:  0610435178
E-mail: Jeroen.Schuurman@overijssel.nl of met:

Feddo Zielstra
Telefoon: 06 1919 2229
E-mail: f.zielstra@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?