Flexpools versnellen woningbouw


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor versnelling in de voorfase van woningbouwprojecten (zowel binnenstedelijk, transformatie en herstructurering) waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad.

Waarvoor

Voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise voor één of meer van de volgende activiteiten:

  1. de vergunningverlening van woningbouwprojecten;
  2. het uitwerken van een woningbouwproject;
  3. het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen;
  4. het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: met de ontvangen aanvragen is het budget bereikt.

Status:
Aanvragen mogelijk

Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren u om voordat u een aanvraag indient contact op te nemen met een beleidsmedewerker Ruimte en bereikbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen:

Sander van der Wal
Tel.: 06 4841 2067
E-mail: s.vd.wal@overijssel.nl

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.