Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid


Voor wie

Overijsselse gemeenten of een Overijsselse rechtspersoon die zich inzet voor ruimtelijke activiteiten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor onderzoek, visievorming en planontwikkeling van ruimtelijke projecten. De projecten moeten gaan over ruimtelijke ordening en wonen en zijn van belang voor de provincie.
De aanvraag mag dus niet het uitvoeren van een project zijn.

Waarvoor

Voor voorbereidend onderzoek, visievorming en/of planontwikkeling over concrete ruimtelijke projecten of ruimtelijke voorzieningen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Meer informatie