Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid


Voor wie

Overijsselse gemeenten of een Overijsselse rechtspersoon die zich inzet voor ruimtelijke activiteiten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor onderzoek, visievorming en planontwikkeling van ruimtelijke projecten. De projecten moeten gaan over ruimtelijke ordening en wonen en zijn van belang voor de provincie.
De aanvraag mag dus niet het uitvoeren van een project zijn.

Waarvoor

Voor voorbereidend onderzoek, visievorming en/of planontwikkeling over concrete ruimtelijke projecten of ruimtelijke voorzieningen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerkster Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mieke Rodenburg
Telefoon: 038 499 8243

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Meer informatie