Subsidie sociale innovatie (TENDER)


Voor wie

Overijsselse ondernemingen met minimaal 8 medewerkers.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de onderneming.

Onder sociale innovatie verstaan wij: een vernieuwing van de wijze waarop het werk in bedrijven is georganiseerd. De arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de arbeid moeten voordeel hebben van de vernieuwing.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 16 september 2019 voor 17.00 uur.

Alleen volledige aanvragen, dit is met de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 30 augustus 2019 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog bijlagen ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij door drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Voordat u aanvraagt

Heeft u inhoudelijke vragen over deze subsidie dan kunt u contact opnemen met:

Jan Baake, beleidsmedewerker Human Capital Agenda
Telefoon: 06 5731 6536
E-mail: j.baake@overijssel.nl

Meer informatie over sociale innovatie

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.