MKB-voucher


Update 12 april 2021

Er zijn meer dan 1.350 aanvragen ingediend voor deze subsidieregeling. Er is voor meer dan € 11 miljoen aangevraagd, terwijl er € 2,68 miljoen beschikbaar is. Gedeputeerde Staten hebben op 20 maart 2021 besloten nu geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen. De regeling wordt eerst geëvalueerd voordat mogelijk een vernieuwde regeling wordt opengesteld.

Wij zijn op dit moment druk bezig om op al die aanvragen besluiten te nemen, maar vanwege dat grote aantal en de andere corona gerelateerde subsidieregelingen gaat dat enige tijd kosten. Gelet op het beschikbare budget zullen we helaas veel aanvragen moeten afwijzen. Dat verschilt per sector/deelsubsidieplafond. Waar precies de knip per deelplafond komt te liggen kunnen we nu niet aangeven omdat we ze op volgorde van volledige ontvangst nu toetsen aan de criteria en de overige bepalingen van de regeling. Sommige deelplafonds waren qua volledige aanvragen op 10 februari 2021 al binnen een uur bereikt, anderen wat later op die ochtend. We weten het pas op het moment dat we het betreffende subsidieplafond bereiken. Ondanks enkele meldingen naar aanleiding van de drukte bij het indienen van aanvragen op 10 februari 2021, blijkt loting niet nodig nu die meldingen geen invloed hebben op het kunnen bepalen van de volgorde van binnenkomst. We doen ons best om u binnen de wettelijke termijn (10 mei 2021) te kunnen informeren over het besluit op uw aanvraag.

Voor wie

Voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb. Of u nu een bouwbedrijf heeft, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector actief bent. Ook voor zzp-ers, eenmanszaken, stichtingen, verenigingen en niet op winst gerichte (maatschappelijke of culturele) organisaties.

Met deze voucher zet u als ondernemer stappen in de ontwikkeling van uw eigen organisatie en draagt u bij aan een innovatieve Overijsselse economie en aantrekkelijke leefomgeving.

Wat

Subsidie voor ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. De voucher is bedoeld om stappen te zetten op het gebied van digitalisering, innovatie en scholing.

Waarvoor

Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

 1. Aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen of digitale dienstverlening en verkoop.
  Bijvoorbeeld: advies over (digitale) strategie en (digitale) verdienmodellen, advies over modulair productontwerp, advies over digitaliseren van voorraadmanagement, online bedienen van klanten, online inchecken, online leveren van diensten, webshops, digitale koppeling van bedrijfsprocessen, datamanagement, scan en/of advies op het gebied van cyberveiligheid, een boekingssysteem en ontwikkeling van apps.
  Dit valt er niet onder: activiteiten gericht op het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), websiteoptimalisatie, social media campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten.
 2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en productieprocessen of het verbeteren van bestaande producten, diensten of productieprocessen door toepassing van innovatie.
 3. Scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen.
  Onder nieuwe technologie verstaan we zaken als Artificial Intelligence, Virtual en Augmented Reality, big data, internet of things, robotica.
  Bij (online) verdienmodellen: social media marketing, Video (o.a. streamingsdiensten), affiliatiemarketing, content marketing, data analyse, webshops en e-commerce, inspelen op veranderende consumentenbehoefte en bestedingen, koppeling van lokale producten of diensten in de vrijetijdseconomie.

Informatie over de subsidie