MKB-voucher


Update 9 juli 2021

Op 7 juli 2021 zijn de laatste besluiten genomen. Een groot deel daarvan is al verzonden. De rest van de besluiten - helaas afwijzingen vanwege het bereiken van het deelplafond - worden in de week van 12-17 juli 2021 verzonden. Ondanks enkele meldingen naar aanleiding van de drukte bij het indienen van aanvragen op 10 februari 2021, is loting niet nodig geweest nu die meldingen geen invloed hebben gehad op het kunnen bepalen van de volgorde van binnenkomst.
Belangrijk om te weten is dat er voor deze regeling 7 deelplafonds gelden die allemaal op een ander tijdstip waren bereikt. In de tabel ziet u op welke tijdstip een deelplafond bereikt is. Op uw exemplaar voor eigen gebruik ziet u welke tijd voor u geldt. Een deel van de aanvragen valt onder één deelplafond, maar er zijn ook veel aanvragen die onder twee deelplafonds vallen en dus met twee tijdstippen te maken hebben. Onder welk plafond een aanvraag valt is afhankelijk van de sector waar u heeft aangegeven werkzaam te zijn, in combinatie met de activiteiten waarvoor u heeft aangevraagd.

Het komt verschillende keren voor dat een aanvrager buiten het deelplafond voor de a/b-activiteiten (aanschaf en onderzoek) valt, maar nog wel binnen het deelplafond voor de c-activiteit (scholing). Ook de omgekeerde situatie komt voor. In die gevallen is met de aanvragers contact opgenomen of alle aangevraagde activiteiten toch door zullen gaan. Daar is bij de beoordeling rekening mee gehouden.

Nogmaals onze excuses dat u daardoor zo lang op besluitvorming heeft moeten wachten.

Tabel

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Voor wie

Voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb. Of u nu een bouwbedrijf heeft, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector actief bent. Ook voor zzp-ers, eenmanszaken, stichtingen, verenigingen en niet op winst gerichte (maatschappelijke of culturele) organisaties.

Met deze voucher zet u als ondernemer stappen in de ontwikkeling van uw eigen organisatie en draagt u bij aan een innovatieve Overijsselse economie en aantrekkelijke leefomgeving.

Wat

Subsidie voor ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. De voucher is bedoeld om stappen te zetten op het gebied van digitalisering, innovatie en scholing.

Waarvoor

Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

 1. Aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen of digitale dienstverlening en verkoop.
  Bijvoorbeeld: advies over (digitale) strategie en (digitale) verdienmodellen, advies over modulair productontwerp, advies over digitaliseren van voorraadmanagement, online bedienen van klanten, online inchecken, online leveren van diensten, webshops, digitale koppeling van bedrijfsprocessen, datamanagement, scan en/of advies op het gebied van cyberveiligheid, een boekingssysteem en ontwikkeling van apps.
  Dit valt er niet onder: activiteiten gericht op het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), websiteoptimalisatie, social media campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten.
 2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en productieprocessen of het verbeteren van bestaande producten, diensten of productieprocessen door toepassing van innovatie.
 3. Scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen.
  Onder nieuwe technologie verstaan we zaken als Artificial Intelligence, Virtual en Augmented Reality, big data, internet of things, robotica.
  Bij (online) verdienmodellen: social media marketing, Video (o.a. streamingsdiensten), affiliatiemarketing, content marketing, data analyse, webshops en e-commerce, inspelen op veranderende consumentenbehoefte en bestedingen, koppeling van lokale producten of diensten in de vrijetijdseconomie.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet aanvragen. Deze regeling is gesloten per 26 maart 2021.

Steun van de overheid