Subsidie MKB-voucher digitalisering


Loting uitslagen sectoren Retail, Vrije tijd en Overig

Op 9 mei 2022 zijn er voor de sectoren Retail, Vrije tijd en Overig zoveel aanvragen ingediend dat het subsidieplafond (beschikbare budget) per sector op deze dag is overschreden. De notaris heeft daarom op 2 juni 2022 via een loting de volgorde van de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen bepaald. Aanvragen die niet volledig waren op 9 mei 2022 of na deze datum zijn ingediend, zijn niet in deze loting meegenomen.

De uitkomst van deze loting vindt u in bovenstaand document. Aan de hand van de naam waarop u heeft aangevraagd, kunt u zien op welke plek uw aanvraag staat.

Sectoren Agro & Food en Cultuur en sport

Voor de sectoren Agro & Food en Culturele en maatschappelijke organisaties & cultuur/sportevenementen (cultuur en sport) is op dag 1 het plafond niet bereikt. De aanvragen die op 9 mei 2022 binnengekomen zijn, zijn zonder loting in behandeling genomen. Op basis van het nog beschikbare budget wordt gekeken met welke aanvraag het plafond wel bereikt zal worden. Zijn er op de dag dat het plafond bereikt wordt meerdere (complete) aanvragen binnengekomen, dan zal er alsnog een loting plaatsvinden onder alle (complete) aanvragen voor die specifieke sector van die dag.

Voor wie

Voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb. Of u nu een bouwbedrijf heeft, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector actief bent. Ook voor zzp-ers, eenmanszaken, stichtingen, verenigingen en culturele en maatschappelijke instellingen en evenementen organisaties die tegen betaling diensten verlenen.

Met deze voucher zet u als ondernemer stappen in de ontwikkeling van uw eigen organisatie en draagt u bij aan een innovatieve Overijsselse economie en aantrekkelijke leefomgeving.

Wat

Subsidie voor ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. De voucher is bedoeld om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het opgestelde digitaliseringsplan.
 • Activiteit B: het uitvoeren van één of meer van de volgende digitaliseringsactiviteiten:
  1. het digitaal koppelen van het aanbod, bedrijfsvoering en verkoop;
  2. het bouwen of ontwikkelen van een webshop die gekoppeld is aan de overige processen van de onderneming;
  3. het inrichten van de hardware en software om de digitale veiligheid van de onderneming te verbeteren;
  4. het automatiseren van productieprocessen en het volledig maken van productiesystemen;
  5. het optimaal beheren en gebruiken van data bij de onderneming;
  6. het digitaal archiveren en digitaal op orde brengen van bedrijfsinformatie;
  7. het ontwikkelen van een nieuwe app voor de aanvragende mkb-onderneming;
  8. het toepassen of verbeteren van Enterprise Resource Planning (ERP) of Manufacturing Execution System (MES) computerprogramma;
  9. het digitaliseren van de financiële administratie.

Let op: u kunt niet alleen subsidie vragen voor het opgestelde digitaliseringsplan.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

Deze regeling is per 11 juli 2022 ingetrokken.

Informatie

 • Op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, wordt er geloot tussen alle aanvragen die op die dag een volledige aanvraag hebben ingediend. De kans is erg groot dat op dag 1 het subsidieplafond wordt bereikt. Stuurt u bijlagen na dan sluit u achteraan in de rij. Zorg dat u direct een volledige aanvraag indient.
 • We raden u aan om, naast de informatie op de website, paragraaf 6.16 van het Uitvoeringsbesluit subsidies goed door te lezen. Aan deze paragraaf wordt uw aanvraag getoetst.
  Heeft u vragen neem dan contact op met het Overijssel Loket. Bij voorkeur naar het mailadres: subsidie@overijssel.nl.
 • Gebruik het formulier dat hoort bij de sector van de onderneming. Na 17.00 uur is het Subsidieloket dicht en kunt u geen vragen stellen over het aanvraagformulier.
 • Als u een ander aanvraagformulier had willen gebruiken, dan trekt u eerst de al ingediende aanvraag in. Daarna kunt u een nieuw aanvraagformulier indienen. Aanpassen van het al ingediende aanvraagformulier is niet mogelijk. Dit kan alleen binnen de openstellingstermijn. U kunt maximaal 1 keer een aanvraag indienen.
 • Een digitaliseringsplan moet de volgende informatie bevatten anders is het niet volledig:
  • Een inleiding en bedrijfsprofiel.
  • De uit te voeren digitaliseringsactiviteiten en het gewenste resultaat en eindproduct.
  • Planning voor 2 jaar. Wanneer wordt welke digitaliseringsactiviteit ingevoerd.
  • Welke digitaliseringsactiviteiten uitgevoerd worden om de digitale veiligheid te verbeteren.
  • De totale kosten en de financiering van de digitaliseringsactiviteiten.
 • Zorg dat de informatie duidelijk uit uw digitaliseringsplan te halen is door de teksten te markeren bijvoorbeeld of voor elke onderdeel een aparte paragraaf op te nemen.
 • De totale kosten van derden per aanvraag bedragen minimaal € 5.000,- exclusief Btw en inclusief de kosten voor het opstellen van het digitaliseringplan. Dien voor minimaal € 5.000,- offertes of prijsopgaven door derden in, anders is uw aanvraag onvolledig.

Steun van de overheid

Meer informatie over de de-minimisverordening.