Subsidie MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.7.3)


De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven

Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wilt u samen met andere ondernemers werken aan deze innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten mogelijk iets voor u.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van 2 of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

  • De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies.
  • De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt.

Voorbeeld: U bent een Overijsselse MKB-ondernemer en werkt samen met een MKB-ondernemer uit Gelderland, en 55% van de subsidiabele kosten worden gemaakt in Overijssel. U vraagt de subsidie aan in Overijssel.

Let op: maakt geen van de deelnemende MKB-ondernemingen meer dan 50% van de subsidiabele kosten? Dan vraagt u aan bij de RVO in het landelijke vangnet: loketwijzer RVO.

Waarvoor

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode.

Uw aanvraag draagt bij aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende topsectoren:

Informatie over de subsidie

Tips!

  • Als u vragen heeft over deze regeling of een goed idee, maar nog op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact op met onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Contactpersoon: Tom Cornelissen, tom.cornelissen@oostnl.nl of 06 28909194.
  • Wees concreet, specifiek en vermijd aannames. Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers, referenties en voorbeelden.

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?