Subsidie MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.7.3)


Voor wie

Mkb-ondernemingen die samenwerken.

Wat

Subsidie voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject binnen één van de volgende topsectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen en ICT.
  • Agro en Food.
  • Life Science and Health.
  • Chemie, Energie en Biobased Economy.
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
  • Water.
  • Logistiek.

Waarvoor

Voor de uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Er is sprake van daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Er is geen budget, u kunt niet aanvragen.

Uitslag tender

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?