Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Loting

Uitslag loting MIT-haalbaarheidsprojecten 2021 (pdf, 182 kB)

Op 20 april 2021 zijn er 276 volledige aanvragen ingediend. Hiermee is het subsidieplafond (beschikbare budget) op deze dag overschreden. De notaris heeft daarom op 11 mei 2021 via een loting de volgorde van de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen bepaald. Aanvragen die niet volledig waren op 20 april 2021 of na deze datum zijn ingediend, zijn niet in deze loting meegenomen.

De uitkomst van deze loting vindt u in bovenstaand document. Aan de hand van uw zaaknummer kunt u zien op welke plek uw aanvraag staat.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's):

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

Een toelichting op deze KIA's vindt onder het kopje 'Meer informatie'.

Let op

Draagt uw project bij aan het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur binnen de KIA-Landbouw, water en voedsel, dan kunt u uw aanvraag ook indienen bij het landelijke MIT loket bij de RVO, Loketwijzer MIT-regeling.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

We maken in deze subsidieregeling onderscheid in de volgende twee activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.