Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. Uw innovatie draagt bij aan de MKB-innovatieagenda van één van de volgende Topsectoren:

Let op

  • Heeft u een aanvraag voor de Topsector Agro en Food die gaat over duurzame visserij of duurzame dierlijke producten? Dan kunt u ook besluiten om uw aanvraag in te dienen bij het landelijke vangnet van de RVO in plaats van bij ons. Het ministerie van Landbouw heeft hiervoor namelijk extra budget beschikbaar gesteld. Meer informatie vindt u op: Loketwijzer MIT-regeling.
  • Heeft u een aanvraag voor de Topsector Creatieve Industrie? Dan kunt u terecht bij het landelijke vangnet van de RVO: Loketwijzer MIT-regeling.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

We maken in deze subsidieregeling onderscheid in de volgende twee activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Informatie over de subsidie

Omschrijving subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Wilt u aan de slag met innovatie en weten of uw bedachte innovatie haalbaar is? Dan is deze regeling misschien iets voor u.

U kunt een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor uw bedachte innovatie. Hierin onderzoekt u de technische en economische risico’s van uw innovatie. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. U kunt hiervoor maximaal € 20.000,- aanvragen. De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?