Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Omschrijving subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten

Wilt u als MKB-ondernemer een haalbaarheidsproject laten uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is deze MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. U kunt een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor uw innovatie. Hierin onderzoekt u de technische en economische risico’s van uw innovatie. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. U ontvangt hiervoor een vast bedrag van € 20.000,-.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's):

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

Een toelichting op deze KIA's vindt onder het kopje 'Meer informatie'.

Let op

Draagt uw project bij aan het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur binnen de KIA-Landbouw, water en voedsel, dan kunt u uw aanvraag ook indienen bij het landelijke MIT loket bij de RVO, Loketwijzer MIT-regeling.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

We maken in deze subsidieregeling onderscheid in de volgende twee activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Binnenkort open

Aanvragen

U kunt aanvragen vanaf 20 april 2021 om 09.00 uur tot uiterlijk op 10 september 2021 of totdat het budget bereikt is.

Let op

In verband met de verwachte overvraging van het budget raden wij u aan om op 20 april de aanvraag volledig in te dienen.

Wijziging

Meer informatie over de wijziging vindt u onder het kopje 'Belangrijkste wijzigingen MIT Haalbaarheidsprojecten 2021'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.