Subsidie MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.3)


De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven

Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wilt u samen met andere ondernemers werken aan deze innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten mogelijk iets voor u.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van 2 of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

 • De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies.
 • De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt.

Voorbeeld: U bent een Overijsselse MKB-ondernemer en werkt samen met een MKB-ondernemer uit Gelderland, en 55% van de subsidiabele kosten worden gemaakt in Overijssel. U vraagt de subsidie aan in Overijssel.

Let op: maakt geen van de deelnemende MKB-ondernemingen meer dan 50% van de subsidiabele kosten? Dan vraagt u aan bij de RVO in het landelijke vangnet: loketwijzer RVO.

Waarvoor

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode.

Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Een hulpmiddel en toelichting op deze KIA's vindt u onder het kopje 'Meer informatie'.

Informatie over de subsidie

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 1 juni 2022 om 09.00 uur tot uiterlijk op 13 september 2022 voor 17.00 uur.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Tips!

 • Als u vragen heeft over deze regeling of een goed idee, maar nog op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact op met onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Contactpersoon: Tom Cornelissen, tom.cornelissen@oostnl.nl of 06 28 90 91 94.
 • Wees concreet, specifiek en vermijd aannames. Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers, referenties en voorbeelden.
 • Wij adviseren u om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Het is verstandig om schriftelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld subsidieverdeling, Intellectual Property Rights (IPR), het gebruik van de resultaten en de verdeling van de opbrengsten.