Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers


Voor wie

Familiebedrijven.
Onder een familiebedrijf verstaan wij een mkb-onderneming waarvan meer dan 50% van de aandelen in handen is van één familie. De familie heeft een beslissende bevoegdheid betreffende de bedrijfsvoering en opvolging. Ook is de leiding (bij de meerderheid) in handen van één familie.

Wat

Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf.

Waarvoor

Voor:

  1. Vernieuwing of verbetering van het productieproces.
  2. Het op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst.

Informatie over de subsidie