Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers


11-7: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

De startende ondernemer is een familiebedrijf en een Mkb-onderneming.

Familiebedrijf. Een bedrijf is een familiebedrijf als:

  • in het bedrijf meerdere leden uit één familie actief zijn; én

  • de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf in handen is van de tweede generatie of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Wat

Subsidie voor investeringen in het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Daardoor kunnen familiebedrijven beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.

Waarvoor

Voor de volgende investeringen van een familiebedrijf:

  1. Vernieuwing of verbetering van het productieproces door digitalisering of gericht op verduurzaming.
  2. Het op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst door digitalisering of gericht op verduurzaming.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook als het formulier nog niet beschikbaar is via het klantportaal. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt wordt.

Voordat u aanvraagt

Neem eerst contact op met de adviseur Economie voor advies en ondersteuning. Er wordt ook gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Klaas Korterink
Telefoon: 06 12 19 52 29
E-mail: k.korterink@overijssel.nl

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.