Subsidie Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020


Voor wie

Mkb-ondernemingen gevestigd in Overijssel.

Waarvoor

Voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

De steunmaatregel COL is (op dit moment) gesloten. Daar kunt u niet voor aanvragen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Format begroting (NIEUW)

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.