Subsidie Family Next Overijssel


Voor wie

Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het Family Next programma.

Een bedrijf is een familiebedrijf als:

  • de meerderheid van de zeggenschap, verbonden aan het eigendom, in handen is van een natuurlijk persoon of een familie;
  • minimaal twee personen uit één familie werkzaam zijn binnen het bedrijf én het minimaal de tweede generatie betreft of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie; en
  • minimaal één familielid formeel betrokken is bij het bestuur van de onderneming;
  • deze minimaal vijf medewerkers in dienst heeft.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan.

Onder transitieplan verstaan wij: een plan van een familiebedrijf dat samen met een ervaren coach is opgesteld. In het plan zijn activiteiten of investeringen opgenomen die het bedrijf de komende periode gaat uitvoeren op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging.

Waarvoor

Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Family Next programma

Hierin werkt de provincie samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en Ondernemend Twente om Overijsselse familiebedrijven verder te helpen. Deze ondersteuning richt zich op drie thema’s: digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging. Deelnemers krijgen een intake en worden gekoppeld aan een ervaren ondernemer (coach). Aanmelden voor het Family Next programma kan (zolang er plekken beschikbaar zijn) via deze pagina.

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.