Subsidie Family Next Overijssel


11-7: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het Family Next programma en die minimaal vijf medewerkers in dienst hebben.

Familiebedrijf: een bedrijf is een familiebedrijf als:

  1. in het bedrijf meerdere leden uit één familie actief zijn; én
  2. de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf in handen is van de tweede generatie of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Wat

Subsidie om familiebedrijven te ondersteunen bij bedrijfsopvolging, digitalisering of duurzaamheid.

Waarvoor

Voor de uitvoering van activiteiten en investeringen uit een plan van een familiebedrijf.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook als het formulier nog niet beschikbaar is via het klantportaal. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Family Next programma

Hierin werkt de provincie samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en Ondernemend Twente om Overijsselse familiebedrijven verder te helpen. De sectoren landbouw en visserij vallen hier buiten.
De ondersteuning richt zich op drie thema’s: digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging. Deelnemers krijgen een intake en worden gekoppeld aan een ervaren ondernemer (coach). Aanmelden voor het Family Next programma kan (zolang er plekken beschikbaar zijn) via deze pagina.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene De-minimisverordening.