Subsidie Family Next Overijssel


Voor wie

Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het Family Next programma en die minimaal vijf medewerkers in dienst hebben.

Een bedrijf is een familiebedrijf als:

  • er sprake is van een bedrijf waarin meerdere leden uit één familie actief kunnen zijn,
  • het tenminste de tweede generatie betreft of dat het bedrijf binnenkort wordt overgedragen naar een volgende generatie.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan.

Onder transitieplan verstaan wij: een plan van een familiebedrijf dat samen met een ervaren coach is opgesteld. In het plan zijn activiteiten of investeringen opgenomen die het bedrijf de komende periode gaat uitvoeren op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging.

Waarvoor

Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.

Format begroting

Dit begrotingsformat is speciaal gemaakt voor deze regeling. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Family Next programma

Hierin werkt de provincie samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en Ondernemend Twente om Overijsselse familiebedrijven verder te helpen. De sectoren landbouw en visserij vallen hier buiten.
De ondersteuning richt zich op drie thema’s: digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging. Deelnemers krijgen een intake en worden gekoppeld aan een ervaren ondernemer (coach). Aanmelden voor het Family Next programma kan (zolang er plekken beschikbaar zijn) via deze pagina.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.