Subsidie Digitaliseringsvoucher MKB, culturele en maatschappelijke ondernemingen


Voor wie

Voor de volgende mkb-ondernemingen:

  • Micro- of kleine onderneming.
  • Een samenwerkingsverband van micro- of kleine ondernemingen.
  • Kleine of middelgrote onderneming in de culturele of maatschappelijke sector.
  • Een samenwerkingsverband van minimaal twee middelgrote ondernemingen in de culturele of maatschappelijke sector, eventueel in combinatie met micro- of kleine ondernemingen.

Voor alle aanvragers geldt dat ze een vestiging in Overijssel hebben.

Wat

Subsidie voor ondersteuning bij het digitaal bereiken en bedienen van klanten en om te investeren in de digitalisering van producten of productieprocessen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Aanschaf van producten of diensten voor digitale dienstverlening en/of verkoop. Deze dragen direct bij aan het vergroten van omzet en/of marktbereik, niet zijnde reclame- of advertentiekosten, of:
  2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, digitale diensten en processen óf het verbeteren van bestaande producten, diensten of (productie)processen door toepassing van digitalisering.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: het budget is waarschijnlijk bereikt!

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Met de ontvangen aanvragen is het budget waarschijnlijk bereikt

Voor deze regeling geldt dat het beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld in volgorde van volledige aanvragen.

Met de ingediende aanvragen is, zoals het er nu uitziet, het budget van deze regeling ruimschoots overschreden. Wij moeten de aanvragen nog beoordelen. Dat gaat even wat tijd kosten. De kans is groot dat de subsidies die vanaf nu ingediend worden niet meer verleend kunnen worden, omdat het budget is bereikt.
Wij willen voorkomen dat u tijd steekt in het indienen van een aanvraag, terwijl het geen zin meer heeft. Wij adviseren u daarom om geen aanvraag meer in te dienen.
Wilt u toch een aanvraag indienen, weet dan dat de kans heel groot is dat u een afwijzing ontvangt.

Als u nog aanvullende informatie moet aanleveren adviseren wij u dit zo snel mogelijk in te dienen. De volgorde van uw aanvraag is het moment dat uw aanvraag compleet is!

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.