Subsidie Digitaliseringsvoucher MKB, culturele en maatschappelijke ondernemingen


Voor wie

Voor de volgende mkb-ondernemingen:

  • Micro- of kleine onderneming.
  • Een samenwerkingsverband van micro- of kleine ondernemingen.
  • Kleine of middelgrote onderneming in de culturele of maatschappelijke sector.
  • Een samenwerkingsverband van minimaal twee middelgrote ondernemingen in de culturele of maatschappelijke sector, eventueel in combinatie met micro- of kleine ondernemingen.

Voor alle aanvragers geldt dat ze een vestiging in Overijssel hebben.

Wat

Subsidie voor ondersteuning bij het digitaal bereiken en bedienen van klanten en om te investeren in de digitalisering van producten of productieprocessen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Aanschaf van producten of diensten voor digitale dienstverlening en/of verkoop. Deze dragen direct bij aan het vergroten van omzet en/of marktbereik, niet zijnde reclame- of advertentiekosten, of:
  2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, digitale diensten en processen óf het verbeteren van bestaande producten, diensten of (productie)processen door toepassing van digitalisering.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het budget van € 1,5 miljoen ruim bereikt

Wij zijn nog druk bezig de aanvragen te beoordelen. Het is lastig om u goed te adviseren of het wel of geen zin heeft om nog een aanvraag in te dienen, omdat het beschikbare geld nog niet helemaal is uitgegeven.

Hoewel wij graag willen voorkomen dat u tijd steekt in het indienen van een aanvraag, terwijl het geen zin meer heeft, laten wij aan u de afweging over het wel of niet indienen van een aanvraag.

Voor deze regeling geldt dat het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van volledige aanvragen.

Als u nog aanvullende informatie moet aanleveren dan adviseren wij u dit in ieder geval wél zo snel mogelijk te doen. De volgorde van uw aanvraag, en daarmee het mogelijk krijgen van subsidie, is het moment dat uw aanvraag volledig door ons ontvangen is.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.