Subsidie Bijzondere kleinere evenementen 2022 (TENDER)


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere cultuur- of sportevenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering in 2022 (jaarlijks evenement) of 2022 of 2023 (periodiek evenement). Het evenement moet al een keer in Overijssel zijn georganiseerd.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Dit is een tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 29 oktober 2021 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Let op

Omdat wij veel aanvragen verwachten versturen wij voor deze regeling geen ontvangstbevestiging. U ontvangt wel een automatische bevestiging per e-mail als u het aanvraagformulier heeft ingediend. Bewaar deze e-mail. Als u de e-mail niet ontvangt neem dan direct contact op met het Overijssel Loket.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Uitslagen tenders

Uitslagen van vorige tenders kunt u opvragen via subsidie@overijssel.nl.