Subsidie Bijzondere kleinere evenementen 2022 (TENDER)


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere cultuur- of sportevenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering in 2022 (jaarlijks evenement) of 2022 of 2023 (periodiek evenement). Het evenement moet al een keer in Overijssel zijn georganiseerd.

Format begroting

Uit uw begroting moet blijken dat de kosten, samen met de subsidie, gefinancierd kunnen worden. Er mag geen tekort zijn. Maak daarom gebruik van ons format begroting.

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 12 november 2021 voor 17.00 uur.

Dit is een tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 29 oktober 2021 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Let op

Omdat wij veel aanvragen verwachten versturen wij voor deze regeling geen ontvangstbevestiging. U ontvangt wel een automatische bevestiging per e-mail als u het aanvraagformulier heeft ingediend. Bewaar deze e-mail. Als u de e-mail niet ontvangt neem dan direct contact op met het Overijssel Loket.

Voorbeeld vragen in het aanvraagformulier

In dit document (docx, 62 kB) ziet u ter voorbereiding de vragen die wij stellen in het digitale formulier. Lees dit vooraf!

Let op: u kunt de subsidie alleen aanvragen door gebruik te maken van het digitale formulier !

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Uitslagen tenders

Uitslagen van vorige tenders kunt u opvragen via subsidie@overijssel.nl.