Subsidie Bijzondere kleinere evenementen 2022 (TENDER)


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere cultuur- of sportevenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering in 2022 (jaarlijks evenement) of 2022 of 2023 (periodiek evenement). Het evenement moet al een keer in Overijssel zijn georganiseerd.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Uitslagen tenders

Uitslagen van vorige tenders kunt u opvragen via het Overijssel Loket: subsidie@overijssel.nl.