Subsidie Bijzondere kleinere evenementen 2021 (TENDER)


Voorbeeld van het aanvraagformulier

In dit document (pdf, 337 kB) ziet u ter voorbereiding de vragen die wij stellen in het digitale formulier. Lees dit vooraf!

Let op: u kunt de subsidie alleen aanvragen door gebruik te maken van het digitale formulier !

Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere evenementen in Overijssel.

Voorbeeld van het formulier printen

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van bijzondere kleinere evenementen in 2021 of 2022. Het evenement moet al een keer in Overijssel zijn georganiseerd.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Aanvraagperiode

U kunt uiterlijk tot op 7 december voor 17.00 uur.

Dit is een tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 25 november 2020 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Format begroting

Uit uw begroting moet blijken dat de kosten, samen met de subsidie, gefinancierd kunnen worden. Er mag geen tekort zijn. Maak daarom gebruik van ons format begroting.

Heeft u vragen over de begroting neemt u dan contact op met het Overijssel Loket, telefoon 038 499 88 99 (kies 1).

Wijzigingen in de regeling

Er zijn enkele wijzigingen geweest:

  • Evenementen die al in 2020 subsidie hebben ontvangen en deze subsidie vanwege de afgelasting hebben doorgeschoven naar de editie 2021 zijn uitgesloten.
  • De scoretabel is gewijzigd. Zie hiervoor het kopje 'Afhandeling aanvraag volgens tendersystematiek'.
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u minimaal 7 punten scoren op basis van de scoretabel.
  • In het aanvraagformulier beschrijft u welke maatregelen u gaat treffen om de kans op uitvoering van het evenement in coronatijd zo groot mogelijk te laten zijn.