Subsidie Bijzondere kleinere evenementen 2021 (TENDER)


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting.

Wat

Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere evenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van bijzondere kleinere evenementen in 2021 of 2022. Het evenement moet al een keer in Overijssel zijn georganiseerd.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Wijzigingen in de regeling

Er zijn enkele wijzigingen geweest:

  • Evenementen die al in 2020 subsidie hebben ontvangen en deze subsidie vanwege de afgelasting hebben doorgeschoven naar de editie 2021 zijn uitgesloten.
  • De scoretabel is gewijzigd. Zie hiervoor het kopje 'Afhandeling aanvraag volgens tendersystematiek'.
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u minimaal 7 punten scoren op basis van de scoretabel.
  • In het aanvraagformulier beschrijft u welke maatregelen u gaat treffen om de kans op uitvoering van het evenement in coronatijd zo groot mogelijk te laten zijn.