Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel 2021


Voor wie

Rechtspersonen met een vestiging in Overijssel.

Toelichting: Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • A: Projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven, maar géén leerwerktrajecten omdat daarvoor gebruik gemaakt kan worden van de scholingsfondsen.
  • B: Projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
  • C: Projecten gericht op talent behouden en aantrekken.
  • D: Projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2022 of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem contact op met het Team Arbeidsmarkt. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

E-mail: arbeidsmarkt@overijssel.nl
Overijssel Loket: 038 499 88 99.

Begrotingsformat

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Let op: u kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.