Subsidie 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt


Voor wie

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit Overijssel.

Wat

Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
Leerwerktrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor één of meerdere leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen die woonachtig zijn in Overijssel of voor leerwerktrajecten die gevolgd worden bij een onderneming gevestigd in Overijssel.
  2. Voor het voorbereiden en organiseren van 10 of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 juni 2020.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Evaluatieformulier (deze stuurt u ons na afloop van het leerwerktraject)

U kunt het ingevulde evaluatieformulier als bijlage uploaden in het formulier 'indienen verzoek tot vaststelling'.

Evaluatieformulier (rtf, 217 kB)
De kwetsbare jongere, oudere of statushouder moet het formulier ondertekenen.

Meer informatie

over het doelgroepregister.