Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)


Voor wie

Agrarische collectieven: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

Bent u eigenaar of pachter van landbouwgrond en wilt u deelnemen aan agrarisch natuurbeheer? Neemt u dan contact op met een van de agrarische collectieven. In Overijssel zijn er drie collectieven waar u zich bij aan kunt sluiten:

Collectief Midden-Overijssel: http://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/

Collectief Noordwest-Overijssel: http://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/

Collectief Noordoost-Twente: http://www.gebiedscollectiefnot.nl/

Waarvoor

Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/

Informatie over de subsidie