Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)


Voor wie

Agrarische collectieven: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

Bent u eigenaar of pachter van landbouwgrond en wilt u deelnemen aan agrarisch natuurbeheer? Neemt u dan contact op met een van de agrarische collectieven. In Overijssel zijn er drie collectieven waar u zich bij aan kunt sluiten:

Waarvoor

Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/

Informatie over de subsidie

Vaarvergoeding: eerst de Weerribben, dan de Wieden

De vaarvergoeding geldt in eerste instantie voor Staatsbosbeheer en haar pachters. De vergoeding treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari van dit jaar. Om in aanmerking te komen voor de vaarvergoeding hoeven Staatsbosbeheer en haar pachters geen aparte aanvraag meer te doen. Later dit jaar ontvangen zij een aanvullende beschikking voor de periode 2020-2025 met de vaarvergoeding en het aangepaste tarief voor veenmosrietland.

Natuurmonumenten, haar pachters en particuliere eigenaren (aangesloten bij de Unie van Bosgroepen of het Natuurcollectief) komen vanaf januari 2023 in aanmerking voor de vaarvergoeding. Op dat moment start namelijk hun nieuwe zesjarige subsidieperiode.