Subsidie Voucherregeling thuiswerkplannen/hybride-werkenplannen


Voor wie

Voor (middel)grote werkgevers met minimaal 50 werknemers werkzaam in vestigingen in Overijssel.

Toelichting: de werkgever kan dus 50 (of meer) werknemers in één fysieke vestiging in Overijssel hebben of verdeeld over meerdere fysieke vestigingen in Overijssel.

Wat

Subsidie voor werkgevers voor het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan/hybride-werkenplan opstelt voor na de coronacrisis. Het doel is om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Waarvoor

Voor het laten opstellen van een thuiswerkplan/hybride-werkenplan dat door de werkgever wordt uitgevoerd.

Thuiswerkplan/hybride-werkenplan

Dit is een plan waarin beschreven is welke maatregelen een werkgever neemt voor het spreiden van:

  • thuiswerkende werknemers over de werkweek;
  • het reizen naar het werk over de dag, en;
  • van het reizen over diverse vervoermiddelen.

Bij het opstellen van een thuiswerkplan moet aandacht worden besteed aan de aspecten motivatie en cultuur, faciliteiten thuis en op kantoor, en spelregels en afspraken. In het plan wordt ook beschreven hoe de combinatie van digitaal en fysiek vergaderen wordt georganiseerd en welke richtlijnen hiervoor nodig zijn.

Voorwaarde voor subsidie is dat minimaal alle punten in de Lijst uitwerkpunten thuiswerkplan/hybride-werkenplan worden verwerkt in het thuiswerkplan/hybride-werkenplan. De lijst vindt u onder het kopje 'Lijst Uitwerkpunten thuiswerkplan/hybride-werkenplan' op deze pagina.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd per 18 december 2021

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2022 of totdat het budget bereikt is.

Meer informatie Cleantechregio

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.