Subsidie Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen die fysiek gevestigd zijn in Overijssel.

Let op

Aanvragers uit de gemeente Deventer kunnen niet aanvragen. Zij hebben mobiliteitsmogelijkheden binnen de Cleantech Regio. Meer informatie is te vinden op https://slimschoonreizen.nl/slim-ondernemen.

Waarvoor

Subsidie voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Toelichting

  • Spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. 
    De ochtendspits is tussen 7.00 en 9.00 uur. De avondspits is tussen 16.00 en 18.00 uur.
  • CO2-reductie: het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 december 2021 of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze mobiliteitsmakelaar voor een startgesprek. Contactgegevens:

Arnold Helfrich
Telefoon: 06 25 35 72 27
E-mail: a.helfrich@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Bijlage 1: De-minimisverklaring (bij een gezamenlijke aanvraag)

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.