Subsidie Stimuleren energie innovatie


Voor wie

MKB-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het stimuleren van energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers. Zij kunnen de subsidie gebruiken om hun idee voor energie-innovatie (verder) te onderbouwen en uit te werken.

Energie-innovatie

Een idee voor een nieuw product of productieprocessen. Het gaat hierbij om het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking met als doel bijdragen aan vergroting van het aandeel duurzame energie of CO2 reductie.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten in de ideefase van een energie-innovatie initiatief:

  1. Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot energieprojectplan.

    Bijvoorbeeld: het maken van een concreet en helder projectplan.

  2. Technisch, juridisch of financieel advies.
    Bijvoorbeeld: het laten toetsen van het idee door technische experts;  het maken van een financiële onderbouwing van het idee (verdienmodel, investeringsbehoefte, kosten en opbrengsten voor de klant); het onderzoeken of samenwerking met een (internationale) partner mogelijk is en hoe deze samenwerking juridisch vorm kan krijgen; patentonderzoek of marktverkenning.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: u kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 december 2020

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Gaat het om een haalbaarheidsstudie?

Maak dan gebruik van de Subsidie haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans.

Let op

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. Dit zijn aanvragen met alle gevraagde bijlagen. Een onvolledige aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle bijlagen door ons ontvangen zijn.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkster van het MKB Programma, Innovatie & Ondernemen:

Mira Hamraoui
Tel.: 038 499 76 28
E-mail: m.hamraoui@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van onze begroting, deze is speciaal voor de regeling gemaakt. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.