Subsidie Stimuleren energie innovatie


11-7: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

MKB-ondernemingen.

Wat

Subsidie voor het stimuleren van energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers. Zij kunnen de subsidie gebruiken om hun idee voor energie-innovatie (verder) te onderbouwen en uit te werken.

Met energie-innovatie bedoelen wij: een idee voor een nieuw product of productieprocessen. Het gaat hierbij om het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het doel is bijdragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie of CO2 reductie.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten in de ideefase van een energie-innovatie initiatief:

 1. Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot een energieprojectplan.
  Bijvoorbeeld: het maken van een concreet en helder projectplan.
 2. Technisch, juridisch of financieel advies.
  Bijvoorbeeld: het laten toetsen van het idee door technische experts; het maken van een financiële onderbouwing van het idee (verdienmodel, investeringsbehoefte, kosten en opbrengsten voor de klant); het onderzoeken of samenwerking met een (internationale) partner mogelijk is en hoe deze samenwerking juridisch vorm kan krijgen; patentonderzoek of marktverkenning.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

 1. U klikt op het aanvraagformulier.
 2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
 3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
 4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
 5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 of totdat het budget bereikt is.

Gaat het om een haalbaarheidsstudie?

Maak dan gebruik van de Subsidie haalbaarheidsstudies energie-innovatie.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker van het MKB Programma, Innovatie & Ondernemen:

Tess Ruiterkamp
Tel.: 038 499 73 39
E-mail: HT.Ruiterkamp@overijssel.nl

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.