Subsidie Lokale energie-initiatieven 3.0 (Ubs 3.6)


Voor wie

Rechtspersonen of een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een kerkgenootschap. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van bovenstaande rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een lokaal energie-initiatief.

Lokaal energie-initiatief

Een plan/idee met als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren, waarbij:

 • het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
 • bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • en de initiatiefnemers hebben binding met de lokale gemeenschap.

Waarvoor

Voor één, of meerdere, van de volgende activiteiten:

 1. het uitwerken van projectideeën;
 2. het organiseren van bijeenkomsten;
 3. de communicatie, leden- en klantenwerving;
 4. het oprichten en inrichten van de organisatie;
 5. het technisch, juridisch en financieel advies; of
 6. het voorbereiden van een business case.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlagen (niet van toepassing voor aanvragen vanaf 20 december 2019)

De inhoudsopgaves van de Businesscase en het Bedrijfsplan kunt u opvragen bij het Overijssel Loket (kies 1) of per e-mail: subsidie@overijssel.nl.

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

LEI-coach

Voordat u kunt aanvragen moet er een gesprek geweest zijn met de LEI-coach. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Linda van IJzendoorn (Natuur en Milieu Overijssel)
Tel.: 038 425 0966
Mail: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl

Inhoudelijke vragen over deze subsidie?

Neem contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies.

Tim Lammers
Tel.: 038 499 8716
Mail: T.Lammers@overijssel.nl

Financiering voor de ontwikkelfase van projecten

Lokale energie-initiatieven kunnen ook gebruik maken van financiering voor projectontwikkeling vanuit Lokale energie-initiatieven Financiering (LEI-F). Meer informatie via:

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.