Subsidie Lokale energie-initiatieven 3.0 (Ubs 3.6)


Voor wie

Rechtspersonen of een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een kerkgenootschap. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van bovenstaande rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een lokaal energie-initiatief.

Lokaal energie-initiatief

Een plan/idee met als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren, waarbij:

 • het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
 • bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
 • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
 • leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
 • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
 • en de initiatiefnemers hebben binding met de lokale gemeenschap.

Waarvoor

Voor één, of meerdere, van de volgende activiteiten:

 1. het uitwerken van projectideeën;
 2. het organiseren van bijeenkomsten;
 3. de communicatie, leden- en klantenwerving;
 4. het oprichten en inrichten van de organisatie;
 5. het technisch, juridisch en financieel advies; of
 6. het voorbereiden van een business case.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

LEI-coach

Voordat u kunt aanvragen moet er een gesprek geweest zijn met de LEI-coach. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Linda van IJzendoorn (Natuur en Milieu Overijssel)
Tel.: 038 425 0966
Mail: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl

Inhoudelijke vragen over deze subsidie?

Neem contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies.

Tim Lammers
Tel.: 038 499 8716
Mail: T.Lammers@overijssel.nl

Financiering voor de ontwikkelfase van projecten

Lokale energie-initiatieven kunnen ook gebruik maken van financiering voor projectontwikkeling vanuit Lokale energie-initiatieven Financiering (LEI-F). Meer informatie via:

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?