Subsidie Lokale energie-initiatieven 4.0 (Ubs 3.6)


Voor wie

Een LEI die de volgende juridische vorm heeft of krijgt: een coöperatie, een stichting, een vereniging of een BV. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van deze rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een Lokaal energie-initiatief (LEI).

Met Lokaal energie-initiatief bedoelen wij: een collectief van inwoners en – niet verplicht – lokale organisaties of lokale bedrijven met als doel een energieopwekproject of een energiebesparingsproject uit te voeren.

Waarvoor

Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  1. het inrichten en oprichten van een LEI;
  2. een door een LEI uit te voeren energiebesparingsproject gericht op woningen;
  3. een door een LEI voor te bereiden energieopwekproject om tot een realiseerbaar energieopwekproject in Overijssel te komen. Na uitvoering van de activiteiten is duidelijk of het opwekproject kan worden gerealiseerd.
  4. een door een LEI voor te bereiden grootschalig energieopwekproject om tot een ontwikkelbaar project te komen. Na uitvoering van de activiteiten is duidelijk of succesvolle ontwikkeling van het grootschalige opwekproject mogelijk is.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlagen (van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 20 december 2019)

De inhoudsopgaves van de Businesscase en het Bedrijfsplan kunt u opvragen bij het Overijssel Loket (kies 1) of per e-mail: subsidie@overijssel.nl.

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

LEI-coach

Voordat u kunt aanvragen moet er een gesprek geweest zijn met de LEI-coach. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Linda van IJzendoorn (Natuur en Milieu Overijssel)
Telefoon: 038 425 09 66
E-mail: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl

Inhoudelijke vragen over deze subsidie?

Neem contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies.

Tim Lammers

Telefoon: 038 499 87 16
E-mail: T.Lammers@overijssel.nl

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Financiering voor de ontwikkelfase van projecten

Lokale energie-initiatieven kunnen ook gebruik maken van financiering voor projectontwikkeling vanuit Lokale energie-initiatieven Financiering (LEI-F). Meer informatie via:

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.