Subsidie Lokale energie-initiatieven 4.0 (Ubs 3.6)


Voor wie

Coöperaties, stichtingen, verenigingen of bv's. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van deze rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een Lokaal energie-initiatief.

Met Lokaal energie-initiatief bedoelen wij: een collectief van inwoners en – niet verplicht – lokale organisaties of lokale bedrijven met als doel om energiebesparing of productie van hernieuwbare energie te realiseren.

Waarvoor

Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:
1. Het inrichten en oprichten van de organisatie van het lokale energie-initiatief met onder meer de volgende activiteiten:
a. oprichten en inrichten van een rechtspersoon;
b. het werven van leden en klanten;
c. communicatie.


2. Het uitvoeren van een energiebesparingsproject gericht op woningen met onder meer de volgende activiteiten:
a. het uitwerken van projectideeën;
b. het organiseren van bijeenkomsten;
c. het werven van leden en klanten;
d. communicatie.


3. Het voorbereiden van een opwekproject (zon- en windenergie met een vermogen kleiner dan 1 MW[p]) om tot een realiseerbaar project te komen met onder meer de volgende activiteiten:
a. het werven van leden en klanten en/of communicatie;
b. afstemmen met de lokale omgeving over het project;
c. het inrichten van de financiering;
d. het ophalen van eigen vermogen;
e. het uitvoeren van technisch onderzoek en/of het selecteren van de productie-installatie;
f. het regelen van de netaansluiting;
g. contracteren van partijen voor aanschaf en onderhoud;
h. aanvragen van benodigde vergunningen;
i. aanvragen van benodigde exploitatiesubsidies.


4. Het voorbereiden van een grootschalig opwekproject (zon- en windenergie met een vermogen van minimaal 1 MW[p]) om tot een ontwikkelbaar project te komen met onder meer de volgende activiteiten:
a. het onderzoeken van de mogelijkheden en (potentiële) belemmeringen voor het project;
b. het onderzoeken en beschrijven van de organisatorische, financiële, ruimtelijke en politieke kaders;
c. waarbinnen de haalbaarheid van het beoogde project zal worden onderzocht;
d. het formuleren van een opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek;
e. het verwerven van de benodigde middelen om het haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren;
f. het uitvoeren van technisch onderzoek en/of het uitwerken van de productie-installatie;
g. het uitwerken van de businesscase;
h. het uitwerken van een financieringsplan;
i. afstemming met de lokale omgeving van het project;
j. het inzichtelijk maken van het noodzakelijke vergunningentraject voor de realisatie van het project;
k. het inzichtelijk maken van de politieke haalbaarheid van het project;
l. het opstellen van een begroting en mijlpalenplanning voor het verdere ontwikkelproces van het project;
m. het werven van leden en klanten en/of communicatie.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlagen (van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 20 december 2019)

De inhoudsopgaves van de Businesscase en het Bedrijfsplan kunt u opvragen bij het Overijssel Loket (kies 1) of per e-mail: subsidie@overijssel.nl.

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

LEI-coach

Voordat u kunt aanvragen moet er een gesprek geweest zijn met de LEI-coach. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Linda van IJzendoorn (Natuur en Milieu Overijssel)
Telefoon: 038 425 09 66
E-mail: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl

Inhoudelijke vragen over deze subsidie?

Neem contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies.

Tim Lammers

Telefoon: 038 499 87 16
E-mail: T.Lammers@overijssel.nl

Financiering voor de ontwikkelfase van projecten

Lokale energie-initiatieven kunnen ook gebruik maken van financiering voor projectontwikkeling vanuit Lokale energie-initiatieven Financiering (LEI-F). Meer informatie via:

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.