Subsidie Kleine mestvergister op boerderijen


Voor wie

Ondernemers, namelijk een BV (besloten vennootschap), een NV (naamloze vennootschap), een maatschap, een vof (vennootschap onder firma), CV (commanditaire vennootschap) of een eenmanszaak.

Let op: deze subsidieregeling wordt aangepast zodat een commanditaire vennootschap (cv) ook een aanvraag kan indienen. Gedeputeerde Staten nemen hier zo snel mogelijk een besluit over. U kunt onder voorbehoud van die goedkeuring al wel een aanvraag indienen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die de productie van biogas of groen gas afkomstig uit mestvergisters vergroten.

Met mestvergister bedoelen wij: een installatie waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte.

Let op: de aanschaf en installatie van de mestvergister komen niet voor subsidie in aanmerking.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

  • het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister;
  • de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter;
  • opslag en nabewerking van vergiste biomassa (het restproduct van de biogasproductie).

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 of totdat het budget bereikt is.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.