Subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie


Voor wie

Voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, BV's, NV's, maatschappen, ZZP-ers, vof's of eenmanszaken.

Wat

Subsidie voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit door initiatiefnemers te ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Met haalbaarheidsonderzoek bedoelen wij: een onderzoek om te kijken of en hoe een activiteit uitvoerbaar is. Het doel is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de risico's in wat er nodig is om de energie-innovatie, inhoudelijk, juridisch, organisatorisch en financieel te laten slagen.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat over energie-innovatie in de provincie Overijssel gaat.

Met energie-innovatie bedoelen wij: geheel van menselijk handelen gericht op vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het doel is bijdragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie of CO2-reductie.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2022 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Begrotingsformat

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.