Subsidie Geschakelde asbestleidaken


Voor wie

Particuliere eigenaren van een geschakeld asbestleidak.

Let op: om voor subsidie in aanmerking te komen moeten minimaal 2 eigenaren per cluster/wijk een subsidieaanvraag indienen.

Met geschakeld asbestleidak bedoelen wij

Een asbestleidak dat in directe relatie staat met een ander asbestleidak. Dat wil zeggen in locatie, bouwstijl en -periode, aangezicht en/of materiaal. Als asbesthoudende leidaken aansluiten op een gevelbeplating van asbestleien dan vallen de asbesthoudende gevelbeplating ook onder deze regeling.

Niet alle asbestleidaken hoeven geclusterd te zijn aan elkaar, dit mag ook:

  • Een los asbestleidak in een rij van geschakelde asbestleidaken zoals in Deventer.
  • Een rijtje van 4, waarbij 1 eigenaar niet mee doet.
  • De huizen aan de Steege met een blok van 3 en een 'losse' aanvrager.

Let er wel op dat de asbestleidaken naast de te saneren asbestleidaken niet beschadigd worden of dat er asbestvezels vrijkomen.

Waarvoor

Voor het verwijderen en afvoeren van asbestleidaken.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 of totdat het budget bereikt is.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.