Wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Subsidie voor het ontwikkelen van een wijkuitvoeringsplan.

Een wijkuitvoeringsplan

Dit is een besluitvormingsrijp uitvoeringsplan op wijkniveau dat bepaalt wanneer en hoe de wijk van het aardgas afgaat en wat het alternatief voor aardgas is. Het wijkuitvoeringsplan biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, aanbieders van verduurzamingspakketten en andere stakeholders investeringsbeslissingen nemen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Jasper Ottink
Telefoon: 038 499 7002 (ma, di en vr)
Mail: j.ottink@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?