Subsidie Energiebesparing Overijssel (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor ondernemers, verenigingen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Gemeenten, waterschappen en particulieren kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Waarvoor

Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing:

  • in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie A en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code, en/of;
  • in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie B en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

Na afronding van uw project stuurt u bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Meer informatie