Subsidie Energiebesparing Overijssel (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor ondernemers, verenigingen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Gemeenten, waterschappen en particulieren kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Waarvoor

Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing:

  • in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie A en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen, en/of;
  • in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie B en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen.

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode tweede tender

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Deze regeling was eerder bekend onder de naam Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing. De regeling is ook gewijzigd.
Let op: er is een fout vastgesteld in de Scoretabel. Bij wegingscriteria b is de wegingsfactor goed en moet de score Punten x 0,4 zijn! Wij zullen dus bij de beoordeling 0,4 aanhouden.

Uitslagen vorige tenders

Wilt u de uitslagen inzien van 2012 t/m 2018 neemt u dan contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Informatie over de vaststelling van de subsidie

U stuurt bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee na afronding van uw project. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’. Dit formulier is te vinden op onze website Indienen rapportages, wijzigings- en vaststellingsverzoek.