Subsidie Energiebesparing Overijssel (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor ondernemers, verenigingen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Gemeenten, waterschappen en particulieren kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Waarvoor

Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing:

  • in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie A en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code, en/of;
  • in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie B en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 12 november 2021 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

Na afronding van uw project stuurt u bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’.

Meer informatie