Subsidie Energiebesparing Overijssel (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Waarvoor

Voor investeringen in:

  • A: Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Het moet gaan om voorzieningen die zijn opgenomen in de Energielijst onder categorie A en die voldoen aan de technische eisen die bij deze categorie horen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code, dan moeten de individuele maatregelen voldoen aan de technische eisen van de eigen code;
  • B: Technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Het moet gaan om voorzieningen die zijn opgenomen in de Energielijst onder categorie B en die voldoen aan de technische eisen die bij deze categorie horen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code, dan moeten de individuele maatregelen voldoen aan de technische eisen van de eigen code.

Informatie over de subsidie