Subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0 (Ubs 3.1)


Voor wie

Een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen.

Waarvoor

Voor investeringen in:

  • A: Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Het moet gaan om voorzieningen die zijn opgenomen in de Energielijst onder categorie A en die voldoen aan de technische eisen die bij deze categorie horen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code, dan moeten de individuele maatregelen voldoen aan de technische eisen van de eigen code;
  • B: Technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Het moet gaan om voorzieningen die zijn opgenomen in de Energielijst onder categorie B en die voldoen aan de technische eisen die bij deze categorie horen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code, dan moeten de individuele maatregelen voldoen aan de technische eisen van de eigen code.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Let op: lees eerst de tekst van de subsidieregeling door, deze is gewijzigd per 5 november 2022!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen totdat het budget bereikt is.

Bijlagen

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Informatie over de vaststelling van de subsidie

Na afronding van uw project stuurt u bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.