Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)


Voor wie

Voor particulieren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Wat

Voor het uitvoeren en/of het financieren van energiebesparende isolatiemaatregelen.

Waarvoor

  • Subsidie voor het uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen.
  • Voor een Energiebespaarlening. De lening kan ook gebruikt worden voor asbestsanering in combinatie met dakisolatie of een combinatie van energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. De lening kan dus niet gebruikt worden om alleen zonnepanelen te financieren.

Particulieren

VvE's

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Contact

Heeft u vragen over de voorwaarden van de subsidie neemt u dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Telefoon: 088 042 42 42.

Contact

Heeft u vragen over de Energiebespaarlening neemt u dan contact op met Nationaal Energiebespaarfonds. Telefoon: 088 253 96 00.

Meer informatie

Zie ook de landelijke subsidieregeling: Investeringssubsidie duurzame energie. Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.