Subsidie Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)


Voor wie

Een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
  • Activiteit B: voor een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren.

U kunt niet alleen subsidie aanvragen voor het energieonderzoek.

Met energieonderzoek bedoelen wij: een uitgevoerd onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich zowel op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten, cultuurhistorische waarden als het industriële gebruik.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlage behorende bij gezamenlijke aanvraag

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Subsidiemogelijkheden voor particulieren

Heeft u inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkster Energie:

Ariën Smit
Telefoon: 06 50 16 44 18
E-mail: a.smit@overijssel.nl

Informatie voor sportverenigingen en -stichtingen

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.