Subsidie Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, NV, stichtingen, sportverenigingen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Let op: verenigingen van eigenaars (VvE's) komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor

  1. Voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
  2. Voor een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren.

Onder energieonderzoek verstaan wij: een onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten, cultuurhistorische waarden en het industriële gebruik.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlage behorende bij gezamenlijke aanvraag

Let op:

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Subsidiemogelijkheden voor particulieren

Heeft u inhoudelijke vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkster Energie:

Dicky van Keulen
Telefoon: 038 499 93 97
E-mail: D.v.Keulen@overijssel.nl

Informatie voor sportverenigingen en -stichtingen

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.