Subsidie Asbest eraf zon erop


Voor wie

Eigenaren van een asbestdak of asbestdaken.

Een waterschap, gemeente of provincie kunnen niet aanvragen.

Waarvoor

Voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.

Onder asbestdak verstaan wij: dak of daken dat asbest bevat. Dit kunnen zowel asbestplaten zijn als asbestleien. Dakbeschotten vallen hier niet onder.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom voor ondernemingen onder de algemene de-minimisverordening.