Subsidie Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof


Voor wie

Voor de volgende organisaties:

  • Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, LTO Noord – Overijssel;
  • Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel;
  • VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, MKB Midden;
  • Collectieven agrarisch natuurbeheer Overijssel, zijnde Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, Coöperatieve Agrarische Natuur of Collectief Noordwest Overijssel U.A, Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland, of;
  • een Overijsselse gemeente.

Wat

Subsidie voor de inzet van gebiedspartners in het gebiedsteam voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) om tot een Gebiedsanalyse en Gebiedsagenda te komen.

De GGA is een samenwerkingsproces waarbij overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven samen op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de kenmerken van de gebieden.

Waarvoor

Voor de inzet van gebiedspartners in het gebiedsteam voor de GGA.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.