Subsidie Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof


Voor wie

Voor de volgende organisaties:

  • Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, LTO Noord afdeling Overijssel, Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A., Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A., of;
  • Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel;
  • VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, MKB Nederland regio Zwolle, of;
  • een Overijsselse gemeente.

Wat

Subsidie voor de inzet van gebiedspartners in een gebiedsteam voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).

De GGA is een samenwerkingsproces waarbij de gebiedspartners samen op zoek gaan naar oplossingen die passen bij de kenmerken van de gebieden en projecten uitvoeren die inzicht geven in de stikstofproblematiek en oplossingsrichtingen vergroten of bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie.

Waarvoor

Voor de ureninzet van gebiedspartners in het gebiedsteam voor de GGA.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.