Regeling Niet productieve investeringen water


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen, die worden uitgevoerd in de volgende gebieden:
    a. Landgoed Oostermaat e.o. en Gebied Woldberg/Eese, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 1 en kaart 2;
    b. Roelinksbeek/Voltherbeek, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 3
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een directe link met de landbouw.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen van 1 april 2022 (vanaf 9.00 uur) tot en met 31 mei 2022 (voor 17.00 uur).