Regeling Niet productieve investeringen water


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen, die worden uitgevoerd in de volgende gebieden:
    1. Vecht/Vechtdal, tussen Duitse grens en N36, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 1;
    2. De Kramerswatergang, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 2;
    3. Muggenbeet, verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 3;
    4. Buurserbeek, traject watermolen – Klaashuisstraat, zoals aangegeven in bijlage 2, kaart 4.
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een directe link met de landbouw.

Informatie over de subsidie