Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw


Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers en groepen van landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Informatie over de subsidie