Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven


Voor wie

De subsidie kan ten behoeve van alle deelnemende partijen aan het project worden aangevraagd door:

  1. Landbouwers;
  2. Grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
  3. Pachters;
  4. Stichtingen voor kavelruil;
  5. Landbouworganisaties;
  6. Provincie;
  7. Waterschappen;
  8. Gemeenten;
  9. Natuur- en landschapsorganisaties.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in de provincie Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.