Subsidie Sociale hypotheek Overijssel


NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa).

Onder multifunctionele accommodatie (Mfa) verstaan wij: een dorpshuis, een wijkcentrum, een kulturhus of een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie, meestal een gezamenlijk gebouw, hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden.

Wat

Subsidie voor het verder te ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie (Mfa) voor de toekomst.

Waarvoor

Voor activiteiten die nodig zijn om de Mfa verder te ontwikkelen, meegerekend investeringen voor het verbeteren van de activiteiten van een Mfa.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Let op: lees eerst de tekst van de subsidieregeling, deze is gewijzigd per 5 november 2022!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 23 december 2022 vóór 17.00 uur.

De verdeling van het budget is gewijzigd. Hoe het budget verdeeld wordt vindt u onder het kopje 'Beschikbaar budget en de verdeling ervan'.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:

Tessa van Deventer
Tel.: 06 311 000 65
E-mail: ta.v.deventer@overijssel.nl

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.