Subsidie Restauratie rijksmonumenten (TENDER)


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor de restauratie van een rijksmonument. Het is geen woonhuis.

Onder rijksmonument verstaan wij: een vanuit het Rijk beschermd monument of zelfstandig onderdeel daarvan (bijvoorbeeld een orgel) opgenomen in het landelijke Monumentenregister.

Waarvoor

Voor het restaureren van een rijksmonument.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 september 2022 17.00 uur.

Let op

De subsidieaanvraag moet vóór de sluitingsdatum compleet zijn. Na sluitingsdatum kunnen er geen inhoudelijke en financiële aanvullingen of wijzigingen meer ingediend worden. Dit geldt niet voor de vergunning. De vergunning mag na sluitingsdatum datum ingediend worden.

Tender: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 18 augustus 2022 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag volledigheid is. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Uitslag tender 2021

Neem voor de jaren 2013 t/m 2020 contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag.