Subsidie Leren, ontmoeten en netwerken


16-5: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

Culturele organisaties in de vorm van een stichting, vereniging, BV of NV.

Met culturele organisaties bedoelen wij: een organisatie uit de volgende sectoren of disciplines: podiumkunsten, bibliotheken, erfgoed, literatuur, beeldende kunst, mediakunst.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de culturele sector in Overijssel. Dit door het delen van kennis en bevordering van deskundigheid aan te moedigen.

Waarvoor

  • Voor netwerken en ontmoetingen. Hierbij gaat het om het leggen en onderhouden van contacten en het uitwisselen van kennis met andere personen of organisaties door het organiseren van excursies en werkbezoeken, én:
  • het bevorderen van de deskundigheid. Hierbij gaat het om deelname van minimaal 3 personen van de culturele organisatie aan een workshop, vakinhoudelijk congres, vakinhoudelijke masterclass, cursus of opleiding.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook als het formulier nog niet beschikbaar is via het klantportaal. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Op het Kennisplatform Erfgoed is een kennisbank te vinden met verschillende cursussen die te volgen zijn. Let op: deze cursussen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Erfgoedplatform Overijssel

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 4 november 2022 vóór 17.00 uur.

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene de-minimisverordening.