Subsidie Experimenten powered by Cultuur (TENDER)


Voor wie

  • Een professionele culturele onderneming.
  • Als sprake is van een experiment voor een cross-over met sociale kwaliteit dan mag de aanvrager ook:
    • een maatschappelijke organisatie zijn, of
    • een samenwerkingsverband van scholen, zorgorganisaties, organisaties die sport of welzijnsactiviteiten uitvoeren of andere maatschappelijke organisaties, samen met professionele culturele organisaties of professionele, culturele individuele makers.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van een experiment ter versterking van het professionele culturele aanbod in Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • A: Voor een experiment binnen de culturele sector.
  • B: Voor een experiment binnen de culturele sector en een cross-over met sociale kwaliteit.
  • C: Voor een experiment binnen de culturele sector en een cross-over met minimaal één van de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu, landschap of landbouw.

U kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Dit is een tenderregeling

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 16 september 2022 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.