Subsidie Experimenten powered by Cultuur (TENDER)


Voor wie

  • Een professionele culturele onderneming.
  • Als sprake is van een experiment voor een cross-over met sociale kwaliteit dan mag de aanvrager ook:
    • een maatschappelijke organisatie zijn, of
    • een samenwerkingsverband van scholen, zorgorganisaties, organisaties die sport of welzijnsactiviteiten uitvoeren of andere maatschappelijke organisaties, samen met professionele culturele organisaties of professionele, culturele individuele makers.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van een experiment ter versterking van het professionele culturele aanbod in Overijssel.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • A: Voor een experiment binnen de culturele sector.
  • B: Voor een experiment binnen de culturele sector en een cross-over met sociale kwaliteit.
  • C: Voor een experiment binnen de culturele sector en een cross-over met minimaal één van de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu, landschap of landbouw.

U kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 september 2022 voor 17.00 uur.

Let op

De subsidieaanvraag moet vóór de sluitingsdatum compleet zijn. Na sluitingsdatum kunnen er geen inhoudelijke en financiële aanvullingen of wijzigingen meer ingediend worden. Dit geldt niet voor de vergunning. De vergunning mag na sluitingsdatum datum ingediend worden.

Dit is een tenderregeling

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 16 september 2022 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op volledigheid (dus ook niet de nagestuurde documenten). Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Formats

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Het begrotingsformat is op 19 juli aangepast omdat de minimale subsidie in het formulier niet juist was.

Let op: u kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.