Subsidie Restauratie rijksmonumenten (TENDER)


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor de restauratie van een rijksmonument. Het is geen woonhuis.

Onder rijksmonument verstaan wij: een van rijkswege beschermd monument of zelfstandig onderdeel (bijvoorbeeld een orgel) opgenomen in het Monumentenregister, niet zijnde een woonhuis.

Waarvoor

Voor het restaureren van een rijksmonument.

Informatie over de subsidie