Subsidie Leren, ontmoeten en netwerken


Voor wie

Culturele organisaties.

Met culturele organisaties bedoelen wij privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan de activiteiten zich richten op de volgende in het provinciaal cultuurbeleid 2021-2024 opgenomen sectoren of disciplines: podiumkunsten, bibliotheken, erfgoed, literatuur, beeldende kunst en mediakunst.

Wat

Subsidie voor activiteiten voor kennisdeling binnen de culturele sector in Overijssel.

Waarvoor

Voor een activiteit voor deskundigheidsbevordering van personeel van culturele organisaties én een activiteit op het gebied van netwerken en ontmoetingen.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene de-minimisverordening.