Subsidie Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel' 2.0


Voor wie

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een gemeente, bedrijf of vereniging.

Toelichting: Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.

Waarvoor

Voor één of meer van de volgende activiteiten:

 1. Archeologie.
  Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. Hier vallen ook activiteiten onder die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
 2. Cultureel erfgoed.
  Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed, met voorbereidende werkzaamheden. Minimaal twee eigenaren met ieder minimaal één cultuurhistorisch object/bouwwerk nemen deel aan de activiteit.
  Toelichting: Terrein beherende organisaties die eigenaar zijn van een groep gebouwen, bouwwerken of cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de karakteristieke identiteit van het gebied kunnen zelfstandig aanvragen.
 3. Immaterieel erfgoed.
  Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.
  Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis, verhalen of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Hoe meer activiteiten u kunt combineren hoe hoger de subsidie.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Wesley Holland
E-mail: w.holland@overijssel.nl

Format begroting

Kunt u de documenten niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).