Subsidie Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel'


Voor wie

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een gemeente, bedrijf of vereniging.

Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Waarvoor

  1. Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. En voor activiteiten die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
  2. Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden, met voorbereidende werkzaamheden, aan cultureel erfgoed. Ten minste twee eigenaren nemen deel aan de activiteit.
    Terrein beherende organisaties die eigenaar zijn van een ensemble gebouwen, bouwwerken of cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de karakteristieke identiteit van het gebied kunnen zelfstandig aanvragen.
  3. Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.
    Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Hoe meer activiteiten u combineert hoe hoger de subsidie.

Informatie over de subsidie