Subsidie Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel'


Voor wie

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een gemeente, bedrijf of vereniging.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Waarvoor

  1. Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. En voor activiteiten die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
  2. Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden, met voorbereidende werkzaamheden, aan cultureel erfgoed. Ten minste twee eigenaren nemen deel aan de activiteit.
    Terrein beherende organisaties die eigenaar zijn van een ensemble gebouwen, bouwwerken of cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de karakteristieke identiteit van het gebied kunnen zelfstandig aanvragen.
  3. Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.
    Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Hoe meer activiteiten u combineert hoe hoger de subsidie.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Dhr. Bertil Schulte
Tel.: 038 499 8356
E-mail: b.schulte@overijssel.nl

Downloads

Maak bij voorkeur gebruik van onze begroting en voorbeeldformulieren.