Subsidie Cultuurparticipatie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Waarvoor

Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.

Dit combineert u met minimaal twee van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die artistiek inhoudelijke innovatie beogen op het gebied van cultuurparticipatie, door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector.
  2. Innovatieve activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van een culturele organisatie op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie.
  3. Innovatieve activiteiten op het gebied van talentontwikkeling.

Informatie over de subsidie