Subsidie Experimenten powered by cultuur (TENDER)


Voor wie

Professionele culturele organisaties, professionele individuele makers, een organisatie of een professionele culturele individuele maker zonder rechtspersoonlijkheid of een maatschappelijke organisatie (zoals een school, zorgorganisatie of organisatie die sport of welzijnsinitiatieven ontplooit) in de vorm van een stichting of vereniging.

Let op: wie mag aanvragen verschilt per activiteit.

Wat

Subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele aanpak, methode of product of proces voor een vernieuwend aanbod binnen de culturele sector of in verbinding met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • A: Voor een experiment binnen de culturele sector.
  • B: Voor een experiment binnen een cross-over met sociale kwaliteit.
  • C: Voor een experiment binnen een cross-over met minimaal één van de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu, landschap en landbouw.

U kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.