Bibliotheek van de toekomst


Voor wie

Voor bibliotheekstichtingen in Overijssel die als doelgroep genoemd staan in deze subsidieregeling.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan inhoudelijke en organisatorische bibliotheekvernieuwing op het gebied van:

  • deskundigheidsbevordering van personeel,
  • vernieuwende programmering met andere partners,
  • bedrijfsprocessen,
  • experimenteren,
  • ontwikkeling en samenvoeging van vernieuwende diensten of producten, of,
  • initiatieven en samenwerkingsverbanden gericht op samenwerking en het versterken van vernieuwingskracht.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 juni 2024 voor 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Format begroting

Kunt u de bestanden niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.