Prijsvraag 'Kerkdorp in beweging'

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Wat

Een prijsvraag om inwoners en (kerk)besturen uit te dagen met een integraal plan te komen hoe zij hun kerkgebouw toekomstbestendig willen maken. Doel van de prijsvraag is leegstand van een kerkgebouw te voorkomen en in te zetten op het behoud van het gebouw voor de dorpsgemeenschap. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek.

 • Aanmelden kan van 18 oktober t/m 12 november 2021 tot uiterlijk 17:00 uur.
 • De prijsvraag levert drie winnaars op die een geldbedrag van € 25.000,- winnen om hun plan uit te voeren.

Voor wie

Inwoners en (kerk)besturen (rechtspersoon) die kerkgebouwen, gevestigd op het platteland in Overijssel, toekomstbestendig willen maken.

Waarvoor

Activiteiten die niet kerkelijk van aard zijn en waarbij het doel is om leegstand van het gebouw te voorkomen. Uit het integraal plan (in de vorm van een projectvoorstel) blijkt onder meer de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap/het dorp.

Contact

Overijssel loket
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Doe mee aan de prijsvraag ‘Kerkdorp in beweging’

Volledigheidscheck voor alle aanmeldingen vóór 1 november 2021

Alle aanmeldingen die vóór 1 november 2021 binnen zijn toetsen wij voor  sluitingsdatum op compleetheid. U ontvangt dan bericht of uw aanvraag volledig is of niet. Als er informatie ontbreekt heeft u nog de gelegenheid om uw aanmelding aan te vullen. Aanvragen na 1 november 2021 ingediend worden pas gecheckt na sluiting. Wij adviseren u daarom om uw aanmelding vóór 1 november 2021 in te dienen.

Prijsuitreiking op zaterdag 20 november

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 20 november, tijdens het PlattelandsParlement.

Waar? Kulturhus Trefkoele+, Dalfsen van 11:00-12:00 uur

De genomineerden worden enkele dagen voor de prijsuitreiking uitgenodigd.

Voorwaarden deelname prijsvraag

Alle aanmeldingen worden getoetst aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanmelding is ingediend door een rechtspersoon.
 2. De aanmelder:
  • is gevestigd in de gemeente waar het projectvoorstel betrekking op heeft.
  • heeft een maatschappelijk belang bij de realisatie van het projectvoorstel.
 3. Het projectvoorstel:
  • gaat over een kerk die is gevestigd op het platteland in Overijssel.
  • heeft niet eerder een provinciale subsidie ontvangen.
 4. Er kunnen maximaal twee projectvoorstellen per gemeente worden geselecteerd. Bij meer dan twee aanmeldingen per gemeente vindt er een loting plaats. Als een aanmelding niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan wordt deze van verdere deelname, en eventuele loting, uitgesloten.
 5. De aanmelding bestaat uit een ingevuld prijsvraagformulier (per 18 oktober online op deze pagina) en een bijlage waarin het projectvoorstel omschreven is. Uit de bijlage blijkt ten minste:
 6. wat het huidige gebruik van de kerk is en welke partijen daarbij betrokken zijn.
 7. een voorstel voor het toekomstbestendig maken van het kerkgebouw en welke partijen daarbij betrokken zijn.
 8. wat de impact van het nieuwe gebruik is op de lokale gemeenschap en of er draagvlak is vanuit de omgeving.
 9. het betreffende kerkgebouw mag slechts eenmaal aangemeld zijn.

Lees alle begripsomschrijvingen, voorwaarden en scoretabel in de regeling (onder het contactblok op deze pagina).

Over deze prijsvraag

De prijsvraag is onderdeel van een pilot, die bestaat uit een campagne die erop is gericht meer aandacht voor religieus erfgoed in Overijssel te vragen. Kerken en dorpen te inspireren en inwoners, besturen en voorzieningen te verbinden. De erfgoedopgave (leegstaande kerkgebouwen/maatschappelijk vastgoed) wordt daarmee verbonden aan leefbaarheid en welzijn op het platteland.