Schade door maatregelen Natura 2000


Voor wie

Iedereen die schade heeft geleden door maatregelen die zijn uitgevoerd of plannen die zijn vastgesteld in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000.

Wat

Voorbeelden van schade zijn inkomensschade (zoals bijvoorbeeld minder winst door minder inkomsten of door extra kosten) of waardevermindering van uw grond, woning of bedrijfspand door een provinciale inpassingsplan (“PIP”), Natura 2000 beheerplan, inrichtingsplan, omgevingsvergunning of fysieke maatregelen.

Waarvoor

Een verzoek om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Dit kan gaan om nadeelcompensatie of planschade. De voorwaarden daarvoor staan hieronder verder beschreven.

Aanpak

U vraagt schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina. Onder het kopje "benodigde bijlages" staan relevante documenten die u bij dit formulier kan toevoegen. Na ontvangst van dit formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Na ontvangst van het formulier ziet het proces er ongeveer als volgt uit:

  • Een eerste beoordeling
  • Eventueel aanvullen van gegevens
  • Uw verzoek wordt wel/niet in behandeling genomen
  • Als wij uw verzoek in behandeling nemen, dan
  • wordt een adviescommissie ingesteld; of wordt uw verzoek intern behandeld.

De instelling van een adviescommissie betekent dat een externe deskundige ons een advies op uw verzoek zal geven. De behandeling van uw verzoek zal in dat geval mogelijk wat langer duren. De exacte duur hangt af van de complexiteit van het verzoek.

  • Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Onderscheid nadeelcompensatie en een verzoek om vergoeding van planschade

De wet maakt onderscheid tussen een verzoek om nadeelcompensatie en een verzoek om vergoeding van planschade. Om uw schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, moet u aan alle wettelijke voorwaarden van nadeelcompensatie of planschade voldoen.

Voorwaarden nadeelcompensatie

Voorwaarden planschade

Bijlagen

Contact

Lennart de Jong
Team Juridische Zaken

Telefoon: 06 10 73 04 84
E-mail: SchadeloketNatura2000@overijssel.nl